روش‌‌های مختلفی برای حمل یک کالا از یک کشور به کشور دیگر فراهم است. روش‌‌های حمل و نقل بین‌المللی از زمینی گرفته تا هوایی هر یک از قوانین حاکم خاص خود تبعیت می‌کنند. شرکت‌‌های فعال نیز ملزم به فعالیت بر اساس این قوانین هستند.

در حمل و نقل به روش هوایی می‌توان به قوانین و مقررات بین‌المللی مانند کنوانسیون شیکاگو در سال 1974 و کنوانسیون ورشو اشاره کرد. کنوانسیون سی ام ار (CMR) در سال 1956 و کنوانسیون گمرکی تحت عنوان کارنه تیر در سال 1959 از جمله مهم‌ترین قوانین بین‌الملل در حوزه حمل و نقل جاده‌ای به شمار می‌روند. در رابطه به قوانین و مقررات حاکم بر حمل و نقل بین‌الملل به روش دریای نیز می‌توان به کنوانسیون بروکسل، پروتکل لاهه، کنوانسیون هامبورگ و کنوانسیون سازمان ملل متحد یعنی ژنو و مقررات روتردام اشاره کرد.

سازمان های مرتبط به حمل و نقل بین المللی

سازمان ها و ارگان‌های وابسته به صنعت حمل و نقل بین‌المللی در داخل کشور به شرح زیر هستند:

 • نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
 • گمرک جمهوری اسلامی ایران.
 • اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.
 • شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور.
 • کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی ایران.
 • شورای عالی هماهنگی ترابری.
 • شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور.
 • کمیته ساماندهی، هماهنگی و توسعه ترانزیت.
 • وزارت امور خارجه.
 • انجمن‌های صنفی.
 • کلیه سفارتخانه های دنیا.
 • شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران.
 • شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران.

سازمان‌ها و ارگان‌های وابسته به صنعت حمل و نقل بین‌المللی در داخل کشور در کلیه زمینه های حمل و نقل اعم از (حمل و نقل زمینی، حمل و نقل هوائی، حمل و نقل دریائی، حمل و نقل ریلی) به شرح زیر می‌باشند. لازم به ذکر است که تعداد این سازمان‌ها و ارگان‌ها در خارج از کشور بالغ بر ۵۰ سازمان می باشد که مهم ترین آنها در زیر آمده است.

 • اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)
 • سازمان تجارت جهانی (GATT)
 • سازمان هواشناسی جهانی (WMO)
 • سازمان جهانگردی جهانی  (WTO)
 • سازمان همکاری‌های اقتصادی  (ECO)
 • فدراسیون بین‌المللی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی فورواردر  (FIATA)
 • اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل جاده ای  (IRU)
 • فدراسیون بین‌المللی اتومبیل  (IAF)
 • فدراسیون بین‌المللی راهها  (IRF)
 • اتحادیه بین‌المللی کنگره های راه آهن  (IRCA)
 • سازمان بین الدول برای حمل و نقل بین‌المللی راه آهن  (OTIF)
 • کمیته بین‌المللی حمل و نقل راه آهن  (IRTC)
 • اتحادیه بین‌المللی راه آهن ها  (UIC)
 • سازمان همکاری‌های راه آهن ها  (OSSHD)
 • سازمان بین‌المللی دریانوردی  (IMO)
 • اتحادیه بین‌المللی بنادر و لنگرگاه‌ها  (IAPH)
 • اتحادیه کشتیرانی کشورهای اسلامی  (ISA)
 • شرکت هواپیمایی اکو
 • کشتیرانی اکو
 • کمیته آ سه ان
 • فدراسیون بین‌المللی کشتیرانی  (ISF)
 • سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشور  (ICAO)
 • انجمن بین‌المللی حمل و نقل

بیمه بین الملل حمل و نقل

حمل و نقل بین‌المللی به شیوه‌های مختلفی از جمله هوایی و زمینی صورت می‌گیرد. زیان‌هایی که ممکن است به کالا و بار در هر یک از این روش‌های وارد شود نیز به نوبه خود متفاوت خواهد بود و از این رو مفاد و موارد قرار داده شده در بیمه حمل و نقل بین‌الملل مربوطه نیز متفاوت خواهد بود. انواع بیمه حمل و نقل بین‌المللی شامل چند مورد زیر می‌شود:

 •    بیمه حمل و نقل زمینی
 •    بیمه حمل و نقل دریایی
 •     بیمه حمل و نقل هوایی
 •    بیمه بین‌المللی صادراتی
 •    بیمه بین‌المللی وارداتی