شرکت‌‌های فعال در حوزه حمل و نقل بین‌المللی به طور کلی به دو شیوه زیر به فعالیت می‌پردازند که هر شرکت بر اساس نوع شیوه فعالیت وظایف مختلفی را بر عهده می‌گیرد.

 •    شرکت‌‌های فورواردر
 •    شرکت‌‌های کریر

شرکت‌‌های حمل و نقل فورواردی

شرکت‌‌های فورواردی (Forwarder) در واقع نوعی از فعالیت‌‌های مربوط به حمل و نقل بین‌الملل را بر عهده دارند که شامل عملیات‌‌های هماهنگی و ترتیب دادن حمل و ارسال کالا به یکی از روش‌های زمینی، هوایی، دریای یا ترکیبی از این سه روش و بر اساس بارنامه صادر شده و قرارداد‌‌های تنظیم شده می‌شود.

به بیانی دیگر شرکت‌‌های فورواردر یک شخص یا شرکت حقوقی هستند که به طور مستقیم نسبت به انعقاد قرارداد حمل و نقل بین‌المللی با مشتری اقدام می‌کنند.

وظایف شرکت حمل و نقل بین المللی فورواردی

این نوع از شرکت‌ها وظایف مختلفی را بر عهده دارند که اهم آن‌ها را می‌توان در چند مورد زیر خلاصه کرد.

 •     صدور حکم حمل و نقل کالای مورد نظر
 •     انعقاد و تنظیم قرارداد حمل با صاحب کالا
 •     صدور بارنامه بر اساس موارد ذکر شده در قرارداد و قوانین مربوطه
 •     جمع‌آوری کالاها بر اساس درخواست‌‌های صاحب کالا و موارد ذکر شده در قرارداد تنظیم شده
 •     انبارداری بار بر اساس درخواست‌‌های صاحب کالا و موارد ذکر شده در قرارداد تنظیم شده
 •     بسته‌بندی بار بر اساس درخواست‌‌های صاحب کالا و موارد ذکر شده در قرارداد تنظیم شده
 •     بیمه باربری بر اساس درخواست‌‌های صاحب کالا و موارد ذکر شده در قرارداد تنظیم شده
 •     انجام امور مختلف مربوط به اداره گمرک در مبدأ و بر اساس کار
 •     تنظیم قرارداد با مؤسسات مختلف حمل کننده و اخذ راه نامه یا بارنامه دریایی، زمینی و هوایی
 •     کسب اطلاعات لازم از جریان حمل و ارائه اطلاعات کسب شده به صاحب کالا بر اساس قرارداد تنظیم شده بین صاحب کالا و شرکت حمل و نقل
 •     تحویل کالا به گمرک مقصد (ایران) در حمل و نقل زمینی و امضا صورت مجالس کسر و اضافه تخلیه
 •     اخذ صورت مجالس کسر و اضافه و آسیب‌دیدگی کالا و دست خوردگی و حکم ترخیص از نماینده خط حمل دریایی و هوایی و انجام سایر وظایف در ارتباط با سایر مسئولیت‌ها
 •     انجام تسویه حساب با طرف‌‌های مربوط
 •     اعلام ورود کالا به صاحب کالا

شرکت‌‌های حمل و نقل کریر

فعالیت شرکت‌‌های نوع کریری (Carrier) در واقع شامل نوعی از عملیات‌ها از جمله تصدی بلافصل جا به جایی کالاها از کشوری به کشور دیگر به یکی از روش‌‌های زمینی، هوایی، دریایی یا ترکیبی از این سه روش می‌شود. به بیانی ساده‌تر شرکت‌‌های کریری یا همان حمل کننده یک شخص حقوقی هستند که به تنظیم قرارداد حمل کالا با یک شرکت فورواردی یا صاحب کالا اقدام می‌کنند و نسبت به اتمام عملیات حمل و نقل بین‌المللی و موارد ذکر شده در قرارداد متعهد می‌شوند.

وظایف شرکت حمل و نقل بین المللی کریر

از مهم‌ترین وظایف شرکت‌‌های کریری می‌توان به چند مورد زیر اشاره کرد.

 •    تنظیم قرارداد حمل و صدور راه نامه
 •    تهیه اسناد و مدارک به منظور امکان سفر از جمله کارنه تیر، کارنه دو پاساژ، ویزا، بیمه‌نامه و گواهی قبولی
 •    تودیع ضمانت‌نامه‌های لازم به ارگان‌‌های مربوطه به منظور دریافت مدارک و اسناد لازم
 •    در نظر گرفتن کامیون مناسب برای حمل و نقل با توجه به مهلت معین شده در قرارداد تنظیم شده
 •    تحویل گرفتن کالا از فرستنده یا فورواردر و نظارت در بارگیری کامیون از نظر تطبیق مندرجات اسناد حمل با محموله
 •    تحویل مدارک کالاهای مربوطه به مقامات اداره گمرک از مبدأ تا مقصد راه نامه و احتیاط در سالم نگه داشتن کالاهای پلمپ شده در گمرک
 •    تحویل کالا به گیرنده در محل‌هایی ‌که از قبل توسط اداره گمرک تعیین و اجازه داده شده است.
 •    رعایت مسیر مشخص شده و مدت زمان حمل کالای ترانزیتی که اداره گمرک تعیین کرده است.
 •    رعایت مسیر و مدت زمان حمل کالای مورد نظر بر طبق قرارداد حمل و نقل تنظیم شده
 •    تخلیه یا نظارت بر تخلیه و شمارش کالاها و امضا اسناد مربوط به هرگونه کسر و اضافه و آسیب‌دیدگی کالاها